Admitere Liceu 2016 Bucuresti

Admitere Liceu 2016 Bucuresti

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat luna aceasta brosura cu detalii complete despre procesul de admitere in invatamantul liceal aferent anului scolar 2016-2017.

Pentru a obisnui copiii cu modul in care se desfasoara examenele de Evaluare Nationala 2016, Centrul VictoriaEdu Bucuresti organizeaza simulari in perioada 15 mai – 19 iunie. Pentru detalii, program si inscrieri simulari click Simulari Evaluare Nationala Bucuresti.

De asemenea , in perioada 17 – 20 mai se va desfasura cea de-a XVII-a editie a Targului Oferta Educationala in Parcul Tineretului – realizat in parteneriat cu Primaria Bucuresti (detalii complete in brosura).

Brosura este un ghid util elevilor si parintilor prezentand date legate de:

  • Unitatile de invatamant liceal din Bucuresti
  • Metoda de calcul a mediei de admitere
  • Calendarul etapelor admiterii si sustinerii probelor
  • Documentele necesare și formularele de înscriere
  • Click download brosura.

Etapele principale – Admitere Liceu 2016:
19-20 mai 2016: Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini.
23-24 mai 2016: Înscrierea pentru probele de aptitudini.
25-28 mai 2016: Desfăşurarea probelor de aptitudini.
30 mai 2016: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
31 mai 2016: Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.
24 iunie 2016: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi
7 iulie 2016: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere.
8 iulie 2016: Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă.
11 iulie 2016: Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini.

Pentru detalii complete despre admitere liceu 2016 Bucuresti – click download brosura.

Pentru detalii, program si inscrieri simulari – click Simulari Evaluare Nationala Bucuresti.

Mult succes tuturor elevilor!
Echipa VictoriaEdu Bucuresti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.